Cảm âm bài hát Màu Hoa Đỏ - Tùng Dương

Cảm âm bài hát Màu Hoa Đỏ - Tùng Dương
Lượt xem : 192
Người đăng : Doan Nguyen Net / Time : 2019-08-07

Tone thấp :

Có người lính 

La fa-sol la 

Từ mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo 

Fa fa sol la sol sol re fa mi re

Có người lính 

La fa-sol la 

Mùa xuân ấy ra đi từ ấy không về

Fa sol la sol sol re fa mi re

Dòng tên anh khắc vào đá núi

La do2 re2 do2 la do2 re2 re2 

Mây ngàn hoá bóng cây tre 

Sol fa la do2 la la 

Chiều biên cương trắng trời sương núi

Do2 re2 re2 do2 la do2-re2 re2 

Mẹ già mỏi mắt nhìn theo 

Sol-fa fa la do2 sol la 

ĐK: 

Việt Nam ơi ! Việt Nam ! 

Re2 la2 la2, sol2-fa2 la2

Núi cao như tình mẹ bốn mùa tóc bạc nỗi thương con 

La2-sol2 fa2 re2 la la fa2 re2 fa2 la fa2 re2 re2

Việt Nam ơi ! Việt Nam ! 

Re2 la2 la2, sol2-fa2 la2

Ngọn núi nơi anh ngã xuống 

Re2 fa2 re2 re2 do2-re2 fa2

Rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa 

Re2 la2 sol2 do2 re2 la fa2 do2 re2

Rực cháy lên màu hoa đỏ phía hoàng hoàng hôn

Tone cao : 

Có người lính 

Mi2 do2 mi2 

Từ mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo 

Do2 re2 mi2 re2 re2 la do2 si la

Có người lính

Mi2 do2 mi2  

Mùa xuân ấy ra đi từ ấy không về 

Do2 re2 mi2 re2 re2 la do2 si la

Dòng tên anh khắc vào đá núi

Sol la la sol mi la la 

Mây ngàn hoá bóng cây tre

Mi2 re2 do2 mi2 sol2 mi2 mi2 

Chiều biên cương trắng trời sương núi 

Sol2 la2 la2 la2 sol2 mi2 sol2 la2

Mẹ già mỏi mắt nhìn theo 

Do2 do2 mi2 sol2 re2 mi2 

ĐK: 

 

Việt Nam ơi ! Việt Nam ! 

La2 mi2 mi2 , re2 do2 mi2

Núi cao như tình mẹ bốn mùa tóc bạc nỗi thương con 

mi2 do2 do2 la mi la sol la mi do2 la la

Việt Nam ơi ! Việt Nam ! 

La2 mi2 mi2 , re2 do2 mi2

Ngọn núi nơi anh ngã xuống 

La do2 la la sol la-do2

Rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa

La mi2 re2 sol la mi do2 sol la 

Rực cháy lên màu hoa đỏ phía hoàng hoàng hôn

La mi2 re2 sol la mi do2 sol la

Tags : Tùng Dương
Đăng nhập để bình luận bài viết